Boeken
Stacks Image 60
In Zoete Mijmering

Rudi Tas behoort tot de meest bekroonde Belgische componisten met internationale bekendheid. Zijn stijlvol en geïnspireerd werk, met een feilloos gevoel voor evenwicht in emoties en vorm, wordt universeel zeer gewaardeerd en uitgevoerd door topensembles en topsolisten. Dit resulteerde niet alleen in tal van concerten wereldwijd, maar ook in cd-opnamen en buitenlandse compositie-opdrachten.

Vijfenzestig worden, de wettelijke pensioenleeftijd bereiken, is niet alleen een gelegenheid tot vieren, maar is ook een uitgelezen moment om terug te blikken. Ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag worden enkele betekenisvolle, maar ook pijnlijke herinneringen beschreven. Hij vertelt over zijn leven, zijn contacten en beklijvende ervaringen. Daarnaast is er een bloemlezing uit eigen werk, zijn er gesprekken met studenten en bijdragen van anderen.

Dit boek kan enkel in digitale versie gelezen worden. Het telt 272 pagina’s en is rijk geïllustreerd met foto’s en partituurvoorbeelden. De uitgave is geoptimaliseerd voor desktop, laptop en tablet.

Inlichtingen via:
in.zoete.mijmering[at]gmail.com of musicscorpio[at]gmail.com

[Release: juni 2023] — only in Dutch
Stacks Image 66
De symfonische muziek van Rudi Tas

Dit boek bevat toelichtingen bij de eerste en tweede symfonie van Rudi Tas. Naast het beschrijven van de compositieopdracht wordt een grondige bespreking van de verschillende delen meegegeven. Een interview van oud-radioproducer Koen Uvin met de componist vervolledigt dit boek.

Inlichtingen via:
musicscorpio[at]gmail.com

[Release: september 2023] only in Dutch
Stacks Image 68
De koormuziek van Rudi Tas

Dit boek bevat een chronologische catalogus en bestaat uit verzamelde toelichtingen bij de koormuziek van Rudi Tas. Naast de geschriften van de componist zelf, zijn er onder meer bijdragen van Peter Dejans, Kurt Feyaerts, Marc Goossens, Arne Herman, Vic Nees, Herman Roelstraete, Frans Schouten, Koen Uvin en Jos Venken.

Deze uiteenzettingen, die nu eens op het ontstaan van het werk, dan weer dieper ingaan op de tekst of de muziek, kunnen boeiende concertinleidingen vormen voor alle koren die koormuziek van Rudi Tas programmeren.

Inlichtingen via:
musicscorpio[at]gmail.com

[in voorbereiding]