Biografische nota’s
Rudi Tas is een bekroonde componist van koormuziek, muziek voor solo-instrumenten, kamermuziek en orkest. Hij studeerde aan de Koninklijke Conservatoria van Brussel en Gent en behaalde er tal van diploma’s in de instrumentale en theoretische vakken. Zijn studies werden bekroond met het einddiploma compositie bij Roland Coryn. Na enige tijd actief te zijn geweest als concertorganist en koordirigent, legt Rudi Tas zich sinds 1992 intensief en uitsluitend toe op de compositie. Deze gaan van solowerken tot orkestwerk.

Rudi Tas behoort tot de meest bekroonde componisten. Het is markant hoeveel werken van Rudi Tas op nationale en internationale compositiewedstrijden werden bekroond. In 1979 werd hij laureaat van de ‘Nausikaä’ compositiewedstrijd voor vocale muziek, in 1988 ontving hij de prijs van de Vlaamse Mediatheek voor kamermuziek, in 1989 de Flor Baron Peetersprijs voor orgelcompositie, in 1992 de Provinciale Prijs van Oost-Vlaanderen en in 1993 de B.A.P. prijs van Sabam.
Zijn ‘Symphonia da Requiem’ voor sopraansolo, recitant, solokoor, gemengd koor en orkest’ werd in 1992 genomineerd voor de Europese AGEC-prijs en in 1996 werd te Zwitserland beslist hem deze prestigieuze prijs te verlenen voor zijn koorwerk ‘Flowers of Life’. In mei 1998 behaalde hij de eerste prijs op de internationale compositiewedstrijd te Tours voor zijn ‘La Chanson d’Eve’. De ‘Sonata for Violin and Piano’ werd bekroond met de Jef Van Hoof-prijs 2001. In 2013 werd hij bekroond met de ‘Harmonic Originality Prize’ voor zijn ‘Pie Jesu’ (SSAATTBB) in de internationale compositiewedstrijd van het IFCM (Chicago, US). Tenslotte werd hij de grote winnaar in de internationale compositiewedstrijd ICCC 2016 in Japan.

‘De weg die Rudi Tas in zijn compositorische carrière bewandelt, is zowel gebaseerd op respect voor de traditie als op kennis van de nieuwere componeertechnieken. Al naargelang de opdracht zal hij nu eens meer bekende wegen bewandelen dan weer vooruitstrevend zijn. In zijn belangrijkste werken integreert hij deze beide uitersten tot een eenheid. Dat is uitsluitend mogelijk dank zij een zeer degelijk vakmanschap en een grote stilistische beheersing.’

Zo typeerde Vic Nees treffend de positie van componist Rudi Tas in het Vlaamse muziekleven. Respect voor traditie, stijlkennis, pragmatisme, economie in middelen, eclecticisme, kennis van het componeermétier, het zoeken naar evenwicht en beheersing in emotie en vormgeving.
De muziek van Rudi Tas is doordrongen van invloeden uit het verleden, de traditionele en de hedendaagse muziektaal. Zijn streven tot het creëren van perfect evenwichtige muziek, zowel rationeel als emotioneel, wordt verklankt in een solide structuur en een soepele, expressieve maar gecontroleerde lyriek. Traditionele en hedendaagse elementen worden op een haast natuurlijke manier met elkaar verzoend, wat resulteert in een persoonlijk idioom met een overtuigende zeggingskracht.

Als componist mocht hij opdrachten uitvoeren voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de VRT en tal van vocale en instrumentale wedstrijden. Zijn werk werd gecreëerd door tal van vooraanstaande musici, orkesten, vocale en instrumentale ensembles: Jan Michiels, Luk Vaes (piano), Symfonieorkest van Vlaanderen, VRT-Kamerkoor o.l.v. Vic Nees, Mireille Capelle (sopraan), Ensemble ‘Spiegel’, Musa Horti o.l.v. Peter Dejans, Stijn en Steven Kolacny, Johannes Moser, Susan Lamb, Pieter Wispelwey, Edward Dusinberre, Dale Warland Singers (US), Commotio Oxford (Matthew Berry), Westminster Choir (Joe Miller), University Chamber Singers (Julia Thorn), Ars Nova Singers (Thomas Ed. Morgan), Capella Amsterdam (Daniel Reuss), Salt Lake Vocal Artists (Brady Allred), Metropolitan Chorus of Tokyo and Voce Fidelis (Japan, Ko Matsushita), New Dublin Voices (Bernie Sherlock), Sigvards Klava e.a.

In oktober 2017 werd hij verkozen tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten.


© Koen Uvin
PRINT [pdf]